Biogaz – szansą na zrównoważony rozwój przemysłu rolno-spożywczego

Rosnąca potrzeba ochrony klimatu Ziemi i jej środowiska jest od lat odzwierciedlana w trendach polityki światowej, a przede wszystkim ważnej dla nas polityki Unii Europejskiej. Zgodnie z nią zrównoważony rozwój i transformacja w kierunku polityki zeroemisyjnej dotyczą wszystkich dziedzin gospodarki i coraz bardziej wpływają na procesy produkcyjne.

Także zakłady z sektora rolno-spożywczego poza koniecznością zabezpieczenia żywności oraz dbałością o jakość procesów wytwarzania w coraz większym stopniu muszą się mierzyć ze zwiększonymi i nowymi wyzwaniami w zakresie zrównoważonej gospodarki niskoemisyjnej.

Branża biogazowa może je wspierać, szczególnie w kontekście właściwej gospodarki odpadami, zaopatrzenia w energię odnawialną i redukcji śladu węglowego procesu produkcyjnego.

Polecamy artykuł "Biogaz – szansą na zrównoważony rozwój przemysłu rolno-spożywczego" przygotowała Beata Wiszniewska – Polska Grupa Biogazowa S.A.

W artykule:
  • trendy w polityce UE
  • biogaz szansą na sprostanie nowym wyzwaniom
  • utylizacja odpadów w biogazowni
  • wykorzystanie pofermentu
  • dostawa energii
  • rozwiązania dla zakładów przetwórczych i gospodarstw rolnych