Ceny żywności w praktyce stosowania prawa konkurencji oraz zasad ochrony konsumentów. Prawo konkurencji. Część I

W ostatnim czasie zagadnienia związane z cenami żywności coraz częściej są podnoszone w debatach politycznych i eksperckich.

Kwestie te można rozpatrywać, biorąc pod uwagę różne aspekty zarówno ekonomiczne, jak i prawne. Ustalanie cen i podawanie konsumentom informacji o nich nie jest dowolne i podlega określonym rygorom prawnym, w tym wymaganiom wynikającym z prawa konkurencji oraz z zasad ochrony konsumentów. Regulacje te wymagają przede wszystkim znajomości praktyki stosowania prawa, ponieważ opierają się w głównej mierze na dorobku orzeczniczym właściwych organów egzekwujących prawo oraz sądów. W związku z powyższym warto wiedzieć, na jakie aspekty kształtowania i prezentacji cen żywności warto zwracać uwagę w swojej działalności biznesowej oraz jak zabezpieczyć się przed ryzykiem ewentualnych zarzutów ze strony organów kontrolujących.


Polecamy lekturę artykułu mecenas Doroty Malgin opublikowanego w kwartalniku "Food-Lex" nr 2/2022>>


budni-samoizolyacii-dengi-vs-virus-kak-vyzhit-na-50-rublej-v-den