Jubileusz 20-lecia Polskiej Gospodarki Żywnościowej

Wczoraj, w ogrodach Pałacu Rektorskiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyło się wyjątkowe wydarzenie zorganizowane przez PFPŻ ZP we współpracy z SGGW pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – “Garden Party” z okazji 20-lecia Polskiej Gospodarki Żywnościowej na wspólnym rynku Unii Europejskiej.

Organizowane przy okazji Walnego Zebrania Członków PFPŻ ZP, „Garden Party” to niecodzienne spotkanie, które miało na celu podsumowanie 20 lat współpracy szerokiego kręgu interesariuszy związanych z gospodarką żywnościową, w tym przedstawicielami świata nauki, administracji państwowej, przedsiębiorców.


W trakcie oficjalnego otwarcia prezes zarządu PFPŻ ZP Małgorzata Skonieczna i wiceprezes zarządu, dyrektor generalny Federacji Andrzej Gantner dziękując za owocną współpracę wręczyli wyróżnienia za działania na rzecz rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej na unijnym i krajowym rynku:

  • dr nauk ekonomicznych Czesławowi Siekierskiemu, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2019
  • dr inż. Jerzemu Plewie, Wiceministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 1997-2004, Dyrektorowi Generalnemu Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej (DG AGRI) w latach 2013-2020
  • prof. dr hab. Michałowi Zasadzie, Jego Magnificencji Rektorowi Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • prof. dr hab. Krystynie Gutkowskiej, Dyrektor Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie
  • prof. dr hab. Andrzejowi Kowalskiemu, Wieloletniemu Dyrektorowi Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Polskiego Instytutu Badawczego.

“Od momentu dołączenia Polski do Unii Europejskiej jesteśmy świadkami ogromnie dynamicznego rozwoju polskiej branży spożywczej. Branża spożywcza stała się kluczowym elementem naszej gospodarki, a nasze produkty zdobywają uznanie na wspólnym rynku. To ważny krok w kierunku zwiększenia konkurencyjności i promocji polskiej żywności na arenie międzynarodowej” – powiedział Andrzej Gantner.


Wieczór umilał zebranym koncert kwintetu smyczkowego PROMNI, Ludowego Zespołu Artystycznego im. Zofii Solarzowej.


Dziękujemy przedstawicielom naszych firm członkowskich, partnerom merytorycznym i wszystkim gościom za przybycie i inspirujące rozmowy. 

2024.06.28
2024.06.28 (2)