Naukowe uzasadnienie prawdziwości oświadczeń zdrowotnych w świetle przepisów rozporządzenia 1924/2006

Rozporządzenie (WE) 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności określa zasady i warunki umieszczania oświadczeń na środkach spożywczych – bez względu na ich rodzaj (tj. oświadczenia żywieniowe lub zdrowotne).

Rozporządzenie dopuszcza stosowanie jedynie tych oświadczeń żywieniowych, które zostały uwzględnione w załączniku do tego rozporządzenia i jedynie tych oświadczeń zdrowotnych, na których stosowanie zostało udzielone zezwolenie.


Kwestia naukowego uzasadnienia prawdziwości oświadczeń zdrowotnych jest rygorystycznie przestrzegana przez urząd EFSA. Znajduje to odzwierciedlenie w statystykach oświadczeń zdrowotnych dostępnych w powadzonym przez Komisję Europejską rejestrze.


Przygotowanie skutecznego wniosku o wydanie zezwolenia na stosowanie oświadczenia zdrowotnego jest skomplikowanym procesem. Jednym z najważniejszych jego aspektów jest przygotowanie spójnej argumentacji w zakresie uzasadnienia prawdziwości takiego oświadczenia.


Polecamy artykuł " Naukowe uzasadnienie prawdziwości oświadczeń zdrowotnych w świetle przepisów rozporządzenia 1924/2006", który dla czytelników "Food-Lex" przygotował Mateusz Hyży adwokat, Kancelaria SK+ Siekierzyński Kochlewski sp.j.


W artykule:

  • pojęcie ogólnie uznanych dowodów naukowych
  • ogół dostępnych danych naukowych
  • ocena mocy naukowej dowodów.

Kwartalnik "Food-Lex" nr 2/2024:

https://www.food-lex.pl/kwartalnik-food-lex-15435

Approved