Nowoczesne technologie: Poznaj nowe źródła i systemy produkcji żywności, które obiecują rewolucję w sposobie, w jaki produkujemy i konsumujemy żywność

Produkcja żywności jest nierozerwalnie związana z praktycznie wszystkimi najważniejszymi wyzwaniami, jakie stoją przed ludzkością, takimi jak zmiany klimatu, zanieczyszczenie środowiska, spadek bioróżnorodności, niedobory wody pitnej, rozwój oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Obecne sposoby produkcji żywności są niezwykle wymagające pod względem zasobów, w szczególności w zakresie wykorzystania lądów, wody oraz używanych środków chemicznych.

Od wielu lat podejmowane są inicjatywy na poziomie regionalnym (unijny Zielony Ład) i globalnym (transformacja systemów żywnościowych ONZ), zmierzające do przeciwdziałania niekorzystnemu oddziaływaniu rolnictwa i hodowli zwierząt na otoczenie człowieka.

Polecamy artykuł "Nowe źródła, systemy i nowoczesne technologie produkcji żywności ", który dla czytelników "Food-Lex" przygotowała Magdalena Kowalska, główny specjalista w Biurze Współpracy Międzynarodowej Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Kwartalnik "Food-Lex" nr 1/2024 >>

Nowoczesne technologie