Opakowania wielokrotnego użytku: Zbadaj, jak opakowania wielokrotnego użytku mogą pomóc Twojej firmie w redukcji odpadów i wpływie na środowisko

Odpowiedzialność za środowisko stała się ostatnimi czasy priorytetem dla firm spożywczych na całym świecie. W miarę jak przedsiębiorstwa starają się zmniejszać swój ślad środowiskowy i stosować bardziej zrównoważone praktyki, bardzo wzrosło znaczenie opakowań wielokrotnego użytku.

Charakterystyczne cechy opakowań wielokrotnego użytku odróżniają je od alternatywnych opakowań jednorazowego użytku, oferując szeroki wachlarz korzyści. Korzyści te obejmują zmniejszenie wytwarzania odpadów, ochronę zasobów naturalnych, oszczędność kosztów i zwiększoną wydajność w łańcuchu dostaw.


Polecamy artykuł "Opakowania wielokrotnego użytku stosowane w produkcji żywności", który dla czytelników "Food-Lex" przygotowała Marzena Pawlicka-Cegiełko, kierownik Pracowni Oceny Materiałów i Wyrobów do Kontaktu z Żywnością w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. 


Dzięki lekturze artykułu szczegółowo poznasz przykłady opakowań wielkokrotnego użytku oraz przepisy prawne i wyniki badań z tego zakresu.


Kwartalnik "Food-Lex" nr 1/2024:

https://www.food-lex.pl/kwartalnik-food-lex-15435

AdobeStock_164577430-fassbier-scaled