Opłata od środków spożywczych, czyli tzw. podatek cukrowy

Nowa opłata od środków spożywczych, która wejdzie w życie już 1 stycznia 2021 r., została wprowadzona ustawą z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, która art. 7 wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.

Zgodnie z zapewnieniami ustawodawcy celem wprowadzenia podatku cukrowego jest:

  • promowanie prozdrowotnych wyborów żywieniowych
  • poprawa jakości diety poprzez ograniczenie spożycia słodkich napojów
  • wykorzystanie polityki fiskalnej jako narzędzia służącego promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów.

Przedsiębiorcy sygnalizują jednak wiele wątpliwości dotyczących wykładni nowych regulacji, które w wielu miejscach są niewystarczająco precyzyjne.


Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 4/2020, dostęp dla prenumeratorów>> 


sugar-tax1