Oświadczenia środowiskowe (green claims). Przepisy, wytyczne, praktyka. Część III

Od wielu lat można zaobserwować rosnącą rolę różnego rodzaju wytycznych i stanowisk organów władz publicznych.

Mają one służyć ułatwieniu interpretacji przepisów i upowszechnianiu spójności podejścia m.in. przez organy nadzorujące. Na określenie tego typu dokumentów używa się pojęcia tzw. miękkiego prawa (ang. soft law). Z jednej strony tak jak klasyczne przepisy służy określeniu praw i obowiązków, z drugiej strony, w przeciwieństwie do klasycznych przepisów prawa, w większości przypadków „miękkie prawo” nie jest formalnie wiążące. Stanowi zatem jedynie pomoc w rozumieniu klasycznych przepisów, ale ich nie zastępuje.


Polecamy artykuł pt. "Oświadczenia środowiskowe (green claims). Przepisy, wytyczne, praktyka. Część III", który dla czytelników kwartalnika "Food-Lex" opracował Michał Tracz z kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński


Kwartalnik "Food-Lex" nr 4/2022>> 


AdobeStock_31921867-scaled