Podwójna jakość produktów – prace legislacyjne

Planowane zmiany dotyczące podwójnej jakości produktów stanowią istotną część całościowej reformy prawa konsumenckiego na szczeblu unijnym. Prace nad reformą dyrektyw dotyczących różnych aspektów konsumenckich nabrały w ostatnim czasie realnych kształtów. W kwietniu 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła pakiet zmian zatytułowany „Nowy ład dla konsumentów” („A New Deal for Consumers”). Pakiet obejmuje komunikat, ale także konkretne wnioski legislacyjne dotyczące nowelizacji postanowień dyrektyw konsumenckich. Główne grupy nowelizowanych zagadnień dotyczą aspektów działalności online, umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, usuwania barier dla prowadzenia działalności gospodarczej i skutecznych sankcji. Co do zasady celem programu jest modernizacja dotychczasowych dyrektyw konsumenckich tak, aby podążały za rozwojem technologii cyfrowych, ale także zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów w UE – w tym kontekście zmiany dotyczą też podwójnych standardów jakości.

Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 3/2019, dostęp dla prenumeratorów>>
63171c1fd065c9baf4537b7455a59f9b