Pozostałości pestycydów. Przegląd aktualnych wymagań prawych

Środki ochrony roślin, zwane powszechnie pestycydami, to chemiczne środki stosowane w rolnictwie na szeroką skalę od połowy XX wieku. Stanowią one grupę preparatów stosowanych zarówno w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie, jak i weterynarii.

Środki ochrony roślin są stosowane profesjonalnie np. w uprawach wielkoobszarowych oraz amatorsko np. w ogrodach przydomowych. Szerokie ich zastosowanie skupia się na ochronie roślin uprawnych, lasów, zbiorników wodnych, przestrzeni miejskich i produktów rolnych. Ochrona ta w głównej mierze polega na zwiększaniu efektywności, jak również jakości płodów rolnych poprzez hamowanie i stymulację procesów życiowych roślin, kontroli ilości chwastów, grzybów, wirusów, pleśni, owadów, ślimaków, gryzoni, a zatem na niszczeniu organizmów uznanych za szkodliwe. Migracja, trwałość, zdolność do gromadzenia się w różnych elementach środowiska oraz bioakumulacja substancji aktywnych w tkankach i narządach zwierząt, a także roślin negatywnie wpływa na środowisko naturalne oraz człowieka.


Polecamy artykuł "Pozostałości pestycydów. Przegląd aktualnych wymagań prawych" autorstwa Anny Szeligi, manager ds. inspekcji i fumigacji J.S. Hamilton Poland.

W artykule:
  • międzynarodowe regulacje prawne dotyczące pozostałości pestycydów
  • konwencje międzynarodowe
  • regulacje prawne dotyczące pozostałości pestycydów obowiązujące w UE
  • określenie max. poziomów pozostałości
  • monitoring pozostałości pestycydów w żywności
  • żywność ekologiczna
  • badania pozostałości pestycydów w żywności

AdobeStock-44288116©Kara-2-1