Pozostałości po produkcji żywności jako pasza warunki i możliwości stosowania

W ostatnich latach polityka UE zmierza w kierunku ograniczania ilości wytwarzanych odpadów oraz zapobiegania marnowaniu żywności. Jednym z czynników, który niewątpliwie może przyczynić się do pozytywnych zmian w tym zakresie, jest wykorzystywanie pozostałości po produkcji żywności do innych celów, np. jako pasze.

Zakres wymagań, które należy spełnić, by móc uznać pozostałości poprodukcyjne za paszę, uzależniony jest od wielu czynników, w tym w szczególności surowcowej charakterystyki tych pozostałości. Ustawodawstwo przewiduje bowiem odmienne wymagania dla pozostałości niezawierających, nieskładających się oraz niezanieczyszczonych produktami pochodzenia zwierzęcego oraz pozostałości zawierających, składających się lub zanieczyszczonych ww. surowcami. Także w niektórych przypadkach istotny będzie np. rodzaj paszy, na jaki planujemy takie pozostałości przekształcić.


Polecamy artykuł "Pozostałości po produkcji żywności jako pasza warunki i możliwości stosowania", który dla czytelników "Food-Lex" przygotowała Maria Pawłowska, prawniczka, specjalistka w zakresie prawa żywnościowego i paszowego, KDCP Legal Rutkowski & Wspólnicy.


W artykule:

  • wymagania dla produktów niezawierających surowców odzwierzęcych
  • wymagania dla pozostałości poprodukcyjnych zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego.

Kwartalnik "Food-Lex" nr 2/2024:

https://www.food-lex.pl/kwartalnik-food-lex-15435


shutterstock_662760364-1536x1024