Trwa nabór do programu wsparcia przedsiębiorców i naukowców rozwijających innowacyjne technologie w branży rolno-spożywczej, EIT Food Seedbed Incubator 2024

Program realizuje EIT Food, konsorcjum składające się z przedsiębiorstw, ośrodków badawczych oraz uniwersytetów, zorganizowane w ramach Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), organu Komisji Europejskiej. EIT Food jest największą europejską inicjatywą w obszarze rolno-spożywczym, realizującą programy wsparcia innowacji dla sektora żywnościowego w Europie. Działania EIT Food są finansowane ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont Europa.

Program EIT Food Seedbed Incubator wspiera osoby, które mają pomysły na założenie innowacyjnych firm w obszarach związanych z sektorem rolno-spożywczym albo już prowadzą takie firmy (TRL 4 >, w przypadku zarejestrowanych spółek - nie starsze niż 3 lata od momentu rejestracji). Beneficjenci uzyskają wsparcie merytoryczne 1:1 (szkolenia i mentoring) oraz finansowe (w wysokości do 10.000€, umożliwiające realizację ponad 100 rozmów z potencjalnymi klientami w celu weryfikacji pomysłu oraz możliwość uzyskania dalszego finansowania i wsparcia EIT Food). Unikatowym elementem programu jest wsparcie dla procesów weryfikacji pomysłu biznesowego i przydatności rozwiązań technicznych poprzez ustrukturyzowany dialog z potencjalnymi klientami (customer discovery process), realizowane w oparciu o metodykę opracowaną przez EIT Food przy współpracy z wyspecjalizowanymi trenerami, mentorami i ułatwione dzięki oferowanemu startupom wsparciu finansowemu.


Program jest prowadzony w języku angielskim (online) w kilku europejskich ośrodkach: Aarhus University (Dania), ShakeUp Factory (Francja), DIL Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e. V. (Niemcy), Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski, Centre for Socially Responsible Innovations (Polska), Food4Sustainability CoLAB (Potugalia), Swiss Food Research (Szwajcaria), Queen's University Belfast (Irlandia Północna), EIT Food South (Hiszpania).


Rejestracja i szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie:

https://www.eitfood.eu/entrepreneurship/launch-seedbed-incubator


Termin zgłoszeń upływa 19 lutego 2024 r.


Aplikujący do programu powinni przedstawić innowacyjny pomysł, który ma potencjał wprowadzenia korzystnych zmian w sposobach wytwarzania, dostarczania, spożywania żywności i/lub przetwarzania powstałych w tych procesach odpadów. Oprócz typowych rozwiązań rolno-spożywczych, start-upy mogą działać w obszarach wspierających wytwarzanie żywności, w tym: maszyny i urządzenia dla rolnictwa i przetwórstwa, logistyka, opakowania, rozwiązania informatyczne, redukcja odpadów z łańcucha żywności, usługi biznesowe czy innowacje społeczne. Program dotyczy firm na wczesnych etapach rozwoju  i  pomysłodawców, którzy są obywatelami lub rezydentami krajów UE lub stowarzyszonych z Horyzontem Europa. Szczególnie zachęcamy do aplikowania osoby, których pomysł technologiczny jest związany z prowadzonymi badaniami, a jego dalszy rozwój wymaga zdobycia specjalistycznej wiedzy biznesowej oraz kontaktów z potencjalnymi klientami w rożnych  krajach europejskich.


Seedbed Tile 2024