Zmiany w legalizacji zatrudnienia oraz pobytu obywateli Ukrainy na podstawie najnowszej nowelizacji specustawy

Specustawa przewiduje wiele ułatwień dotyczących legalizacji pobytu i pracy Ukraińców. Od początku wojny była ona ponad 10-krotnie nowelizowana, co wynika przede wszystkim z niejasnych przepisów specustawy, które były tworzone w bardzo szybkim tempie. 28 stycznia 2023 r. weszła w życie kolejna zmiana specustawy. Znowelizowane przepisy dotyczą przede wszystkim zasad legalizacji pobytu oraz pracy obywateli Ukrainy w Polsce.

Pracodawca jest zobowiązany do monitorowania legalności pobytu zatrudnionych cudzoziemców, w tym obywateli Ukrainy. Jest to jeden z warunków legalności pracy.


Legalny pobyt obywateli Ukrainy w Polsce, w tym posiadanie zezwolenia na pobyt, nie uprawnia automatycznie do legalnej pracy. Sam fakt uzyskania dokumentu, który potwierdza legalny pobyt, nie legalizuje pracy obywateli Ukrainy.


Polecamy lekturę artykułu pt. "Zmiany w legalizacji zatrudnienia oraz pobytu obywateli Ukrainy na podstawie najnowszej nowelizacji specustawy", który dla czytelników kwartalnika "Food-Lex" opracowali Karolina Schiffter, partner i Rafał Stabach, starszy konsultant ds. imigracji w kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler.

Kwartalnik "Food-Lex" nr 1/2023 >>

1654000652-shutterstock_503656015-2048x1365