Food-Lex nr 2/2021

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Kwartalnika Food-Lex, w którym omawiamy następujące zagadnienia:
  • Dobrowolne oznakowanie krajem pochodzenia: „składnik podstawowy” a woda
  • Zarządzanie roszczeniami konsumenckimi dotyczącymi żywności
  • Zagrożenia związane z obecnością substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS) w żywności oraz opakowaniach żywności
  • Przewaga kontraktowa – nowe regulacje prawa unijnego i przegląd dotychczasowej praktyki stosowania prawa polskiego – cz. 2
  • Zarządzanie problematyką danych osobowych w sektorze żywnościowym
  • Komisja Europejska wprowadza zmiany w zakresie redystrybucji żywności.

food-lex_022021_okladka