Wymogi prawa żywnościowego związane ze sprzedażą żywności przez internet

W ostatnim czasie, a w szczególności w związku z koronawirusem, coraz popularniejsze są zakupy przez internet, co dotyczy także żywności. Warto zatem przypomnieć o podstawowych wymogach związanych ze sprzedażą internetową, a w zasadzie z zawieraniem umów na odległość (bowiem w części aktów prawnych takim sformułowaniem posługuje się ustawodawca) – w aspekcie wymogów wynikających z prawa żywnościowego. Pamiętać natomiast należy, że sprzedaż internetowa żywności, podobnie jak każda inna sprzedaż dokonywana na podstawie umowy zawieranej na odległość związana jest z koniecznością spełnienia wielu wymagań wynikający z innych przepisów prawa.


Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 2/2020, dostęp dla prenumeratorów>>


The-Top-6-Healthy-Foods-to-Put-In-Your-Shopping-Cart_142142188