Ostatnio opublikowane

Przepisy:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1032 z dnia 25 maja 2023 r. ustanawiające środki w celu zapobiegania wprowadzaniu na terytorium Unii i rozprzestrzenianiu się na nim wirusa brunatnej wyboistości owoców pomidora (ToBRFV) i zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/1191 (Dz.Urz. UE L 139)

data publikacji: 26.05.2023


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1031 z dnia 24 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj (Dz.Urz. UE L 139)

data publikacji: 26.05.2023


Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1030 z dnia 25 maja 2023 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Bacillus amyloliquefaciens szczep AH2, Bacillus amyloliquefaciens szczep IT-45 oraz Purpureocillium lilacinum szczep PL11 (Dz.Urz. UE L 139)

data publikacji: 26.05.2023


Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1029 z dnia 25 maja 2023 r. zmieniające załączniki III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości fosmetu w określonych produktach lub na ich powierzchni (Dz.Urz. UE L 139)

data publikacji: 26.05.2023


Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2023/195 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia uprawnień do połowów na rok 2023 mających zastosowanie w Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2022/110 w odniesieniu do uprawnień do połowów na rok 2022 mających zastosowanie w Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 28 z dnia 31 stycznia 2023 r.) (Dz.Urz. UE L 137)

data publikacji: 25.05.2023