Ostatnio opublikowane

Przepisy:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1325 z dnia 28 lipca 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz.Urz. UE L 200)

data publikacji: 29.07.2022


Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1324 z dnia 28 lipca 2022 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości benzowyndiflupyru, boskalidu, fenazachiny, fluazyfopu-P, flupiradifuronu, fluksapyroksadu, fosetylu-Al, izofetamidu, metaflumizonu, piraklostrobiny, spirotetramatu, tiabendazolu i tolklofosu metylowego w określonych produktach lub na ich powierzchni (Dz.Urz. UE L 200)

data publikacji: 29.07.2022


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1323 z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj (Dz.Urz. UE L 200)

data publikacji: 29.07.2022


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1322 z dnia 25 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/632 w odniesieniu do wykazów produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów złożonych podlegających kontrolom urzędowym w punktach kontroli granicznej (Dz.Urz. UE L 200)

data publikacji: 29.07.2022


Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1321 z dnia 25 lipca 2022 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości jonów fluorkowych, oksyfluorofenu, pyroksulamu, chinomeraku i fluorku sulfurylu w określonych produktach lub na ich powierzchni (Dz.Urz. UE L 200)

data publikacji: 29.07.2022